WWW.R-SOFT.RS
Broj posetilaca:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

WWW.R-SOFT.RS
Početna  |   O nama  |   Aplikacije  |   Video-Demo  |   Reference  |   Kontakt

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Osnovna delatnost agencije je izrada i projektovanje aplikativnog softvera. Pored toga možemo Vam ponuditi projektovanje lokalnih
mreža kao i umrežavanje računara.

>>IZRADA WEB PREZENTACIJA <<

Možemo Vam ponuditi gotova aplikativna rešenja koja u dogovoru sa vama mogu biti prilagođena vašim specifičnim zahtevima ili uslovima.

Imamo gotova rešenja za:

1. Maloprodaje
Zalihe maloprodaje se vode po prodajnim cenama.
Formiranjem kalkulacija automatski se kreiraju nivelacije za artikle kod kojih je došlo do promene prodajne cene.
Nivelacije je moguće formirati 'ručno' gde se samo unosi nova prodajna cena, a zalihu prati sama aplikacija i vrši sva izračunavanja.
Može se postaviti direktna veza sa magacinom gotovih proizvoda te da se u maloprodaji vrši prodaja po cenovniku gotovih proizvoda uvećanih za PDV, a na kraju dana da aplikacija automatski napravi ZBIRNU internu otpremu prema maloprodaji, internu maloprodajnu kalkulaciju i razduženje maloprodajnog magacina.
Automatsko vođenje lagera, robnih kartica, Trgovačku knjigu.
2. Veleprodaje
Zalihe veleprodaje se vode po prodajnim cenama.
Fomiranjem kalkulacija automatski se kreiraju nivelacije za artikle kod kojih je došlo do promene prodajne cene.
Nivelacije je moguće formirati 'ručno' gde se samo unosi nova prodajna cena, a zalihu prati sama aplikacija i vrši sva izračunavanja.
Automatsko vođenje lagera, robnih kartica, KEPU.
3. Proizvodnje
Zalihe sirovina i repro materijala se vode po prosečnim nabavnim cenama koje aplikacija sama izračunava.
Prijava proizvodnje automatski generiše trebovanje sirovina na osnovu normativa koji su predefinisani za svaki gotov proizvod.
Prodaja gotovih proizvoda se može vršiti po vise predefinisanih cenovnika.
4. Robno-materijalno knjigovodstvo
Zalihe potrošnog materijala I rezervnih delova se vode po prosečnim nabavnim cenama koje aplikacija sama izračunava.
Trebovanja se usmeravaju na mesta troška, te je moguće dobiti periodične i kumulativne izveštaje troškova po mestima troška kao i zbirno.
5. Finansijsko knjigovodstvo
Svi dokumenti koji upravljavu zalihama: prijemnice, povratnice dobavljaču,kalkulacije, otpremnice-fakture, povratnice od kupca mogu se automatski knjižiti u finasijsko knjigovodstvo po pravilima definisanim u skladu sa Vašim kontnim planom.
6. Blagajna
7. Ugostiteljstvo
Aplikacija je napravljena iz dve celine i to:
1 – Pozadinski rad (Back Office) i
2 – PC-kasa (modul za prodaju I izdavanje fiskalnih računa).
Aplikacija je dizajnirana za operativni sistem Win XP,Vista,Win 7, Win 8 I fiskalni štampač Galeb FP550.
Usluge, usluge prevoza, intelektualne usluge...
Modul obuhvata i preglede po kupcima sa praćenjem plaćanja.
Kalkulator izračunava zakonsku zateznu kamatu konformnom metodom, i pamti sve unete kamatne stope. Takođe postoji mogućnost obračuna kamate i po proporcionalnom metodu.
Program služi za popunu i štampu naloga za prenos i naloga za uplatu. Postoji mogućnost pamćenja šablona koji nisu vezani za nalogodavca. Prilikom formiranja liste naloga za štampu, šabloni se mogu kombinovati sa nalogodavcima.

Sva ponuđena rešenja mogu biti grupisana
u kompaktnu celinu, što podrazumeva automatsko knjiženje u
finansijsko knjigovodstvo svih robnih dokumenata
(kalkulacije, prijemnice,nivelacije,fakture...)